PASSING

ARLEX
2012
Consola per rebedor, recepcions i zones de pas. De fusta o lacat i potes de ferro pintat. La seva caixa-contenidor sense ubicació predeterminada facilita, a criteri de l’usuari, presentacions als dos plans de la peça, canvis de posició i usos variats que multipliquen la seva funcionalitat.
CrousCalogero_ARLEX_Passing_Mesita CrousCalogero_ARLEX_Passing CrousCalogero_ARLEX_Passing_Consola