ICI

PADESIGN
2012
Aguantallibres ideat per indicar la posició dels teus llibres. Utilitza un rotulador per pissarra per escriure el gènere a la fletxa i mantenir ben organitzada la teva biblioteca. Distribuït en jocs de dues unitats.
CrousCalogero_PADESIGN_Ici_Book_Holder_Tag CrousCalogero_PADESIGN_Ici_Book_Holder CrousCalogero_PADESIGN_Ici_Book_Stand_tag CrousCalogero_PADESIGN_Ici_Book_Stand