FLIP

ARLEX
2012
Prestatgeria amb tapa basculant 180º. Permet col·locar lliurement les unitats una al costat de l’altra, coordinant el doble color de la tapa amb la seva disposició a dreta i esquerra del mòdul.
Disponible en dos versions: autoportant o per penjar.

Guardonat amb Selecció Delta 2014.
CrousCalogero_ARLEX_Flip_Design CrousCalogero_ARLEX_Flip_BookShelf CrousCalogero_ARLEX_Flip_Barcelona_Yellow CrousCalogero_ARLEX_Flip_Aparador