CUCA

EL TORRENT
2019
Lluminàries d'estructura metàl·lica amb tractament per a exterior, pintat i trenat amb material tèxtil. Model de peu amb braç d'acer inoxidable. Base en formigó polímer blanc. Model de sobretaula amb sistema d'il·luminació LED.
CrousCalogero_EL TORRENT_Cuca Outdoor Lamp CrousCalogero_EL TORRENT_Cuca Floor CrousCalogero_EL TORRENT_Cuca Ambient Light CrousCalogero_EL TORRENT_Cuca Lampara CrousCalogero_EL TORRENT_Cuca Light Concrete CrousCalogero_EL TORRENT_Cuca Lampara Exterior